OFFe Kontakter

OFFe Historik

OFFe Syfte och Mål

OFFe Projektorganisation

OFFe Utvecklingsområden

OFFe Arbetsmaterial

Projekt log in

VLM.se

OFFe Startsidan

OFFe Slutrapport

 


OFFe UTVECKLINGSOMRÅDEN

Inom OFFe-projektet finns tre utvecklingsområden med en delprojektledare för vart och ett av dem. Länkarna nedan leder till delprojektledarnas egna aktuella beskrivningar av arbetet inom respektive område.

 

Lärprocesstöd och digitala lärobjekt

Detta delprojekt syftar till att komplettera de digitala verktyg som används i skolan så att man kan få ett sammanhållet produktionssystem för det pedagogiska arbetet.

Det pågående arbetet beskrivs närmare här.

Delprojektledare: Jens Persson.

Omsorgstagare och deras anhöriga

Inom detta område utvecklas e-tjänster mot brukare av hemtjänst samt deras anhöriga. Informationen i e-tjänsterna kommer ur digitala verktyg för omsorgsverksamheten.

Det pågående arbetet beskrivs närmare här.

För att se broschyr klicka här.

Ett nytt fönster kommer att öppnas där projektet presenteras.

Delprojektledare: Lena Carlsson.

 

E-Validering och Kompetensutveckling

Inom detta delprojekt utvecklas möjligheten till validering och kompetens-utveckling genom IT-stöd inom yrkesområdet vård och omsorg samt möjligheterna att tillhandahålla komponerade studiemoment i digital form utifrån de individuella valideringsresultaten.

Det pågående arbetet beskrivs närmare här.

För att se broschyr klicka här.

Delprojektledare: Marianne Andrén.

 
 

    PARTNER

   VLM-institutet

   Mål 2 Norra

   Länsstyrelsen Gävleborg

   Sandvikens kommun

               samt

   Cisco AB

   Fujitsu Siemens

   Guide Redina

   Mapaz AB

   Pulsen

   Svenska kommuner och landsting

   TietoEnator

   Uppsala universitet

         I samarbete med

   Kommunförbundet Gävleborg

   Testbed Gävleborg