OFFe Contact 

OFFe Background Facts 

OFFe’s Aims And Goals 

OFFe Project Organization 

OFFe Project Description 

Project Log in 

VLM.se 

Start Page 

 

  

    PARTNER

   VLM-institutet

   Mål 2 Norra

   Länsstyrelsen Gävleborg

   Sandvikens kommun

               And

   Fujitsu Siemens

   Guide Redina

   Svenska kommuner och landsting

   TietoEnator

   Uppsala universitet

   Pulsen

         Cooperation With

   Kommunförbundet Gävleborg

   Testbed Gävleborg