OFFe Kontakter

OFFe Historik

OFFe Syfte och Mål

OFFe Projektorganisation

OFFe Utvecklingsområden

OFFe Arbetsmaterial

Projekt log in

VLM.se

OFFe Startsidan

OFFe Slutrapport

 


OFFe PROJEKTORGANISATION

Huvudansvarig för projektet är styrelsen för VLM-institutet. Styrelsen utser projektledning, inklusive delprojektledare.

Alla parter har i projektet har en representant i projektets styrgrupp. Styrgruppens uppgift är att följa projektet och föreslå åtgärder som kan höja projektets kvalitet och effektivitet.

Projektet är indelat i delprojekt med var sin delprojektledare.

Projektledningsgruppen består av projektledare, delprojektledare och projektkoordinator.

Projektet har sitt huvudkontor på Sandbacka Park i Sandviken.

 
    

    PARTNER

   VLM-institutet

   Mål 2 Norra

   Länsstyrelsen Gävleborg

   Sandvikens kommun

               samt

   Cisco AB

   Fujitsu Siemens

   Guide Redina

   Mapaz AB

   Pulsen

   Svenska kommuner och landsting

   TietoEnator

   Uppsala universitet

         I samarbete med

   Kommunförbundet Gävleborg

   Testbed Gävleborg