OFFe Kontakter

OFFe Historik

OFFe Syfte och Mål

OFFe Projektorganisation

OFFe Utvecklingsområden

OFFe Arbetsmaterial

Projekt log in

VLM.se

OFFe Startsidan

OFFe Slutrapport

 


OFFe HISTORIK

OFFe är VLM-institutets hittills största projekt. Mot bakgrund av VLM-institutets erfarenheter, genomförda workshops, omvärldsbevakning m.m. utvecklade institutets projektledning under juli månad 2004 innehållet till en ansökan riktad till Mål 2 Norra.

De parter i VLM-institutets Triple Helix-nätverk som kunde ha intresse för deltagande i projektet kontaktades i augusti månad. Tillsammans med parterna vidareutvecklades projektinnehållet. De intresserade parternas ekonomiska bidrag i projektet fastställdes.

Ansökan slutfördes och lämnades in till Länsstyrelsen Gävleborg och Mål 2 Norra.

Den 20 oktober kungjordes att VLM-institutet beviljats medel för OFFe-projektet.

Under november och december månad gjordes en avstämning mellan parterna vad gäller förväntningar, visioner och resurser. Villkoren för samarbetet reglerades genom samarbetsavtal.

Ett särskilt projektkontor upprättades på Sandbacka Park i Sandviken. Utvalda kommunala medarbetare frigjordes från ordinarie verksamhet inför deras engagemang i OFFe-projektets ledning.

Ramavtalsupphandling genomfördes i januari-februari -05.

Under perioden mars – september -05 bestämdes vilka produkter som skulle utvecklas i OFFe-projektet. Perioden inleddes med ett omfattande spaningsarbete och avslutades med ett grundligt urvalsförfarande. Det arbetsmaterial som togs fram under denna process redovisas här.

Under perioden november -05 till och med mars -06 konkretiserades de produkter som skall utvecklas.

Från maj månad och fram till projektslut i december -06 konstrueras och testas produkterna. Det pågående arbetet i denna fas redovisas här.

 

 

  

    PARTNER

    VLM-institutet

   Mål 2 Norra

   Länsstyrelsen Gävleborg

   Sandvikens kommun

               samt

   Cisco AB

   Fujitsu Siemens

   Guide Redina

   Mapaz AB

   Pulsen

   Svenska kommuner och landsting

   TietoEnator

   Uppsala universitet

         I samarbete med

   Kommunförbundet Gävleborg

   Testbed Gävleborg