OFFe 联系人 

OFFe 实际背景 

OFFe 的目的和目标 

OFFe 项目组织 

OFFe 项目描述 

Log in 

VLM.se 

首页 

 

  

    股东

   VLM-institutet

   Mål 2 Norra

   Länsstyrelsen Gävleborg

   Sandvikens kommun

   Fujitsu Siemens

   Guide Redina

   Svenska kommuner och landsting

   TietoEnator

   Uppsala universitet

   Pulsen

合作

   Kommunförbundet Gävleborg

   Testbed Gävleborg