OFFe Kontakter

OFFe Historik

OFFe Syfte och Mål

OFFe Projektorganisation

OFFe Utvecklingsområden

OFFe Arbetsmaterial

Projekt log in

VLM.se

OFFe Startsidan

OFFe Slutrapport

 


OFFe SYFTE OCH MÅL
 

Projektets syfte

Projektets syfte är att skapa tillväxt genom att bygga upp en innovationsmiljö för samspel offentligt-privat, mellan forskning och småföretag samt mellan stora och små företag inom utvecklingsområdet e-tjänster. Medel och metod för detta bygger på utvecklingen av en ny modell för innovativt samspel i form ”fältlaborationer” i större skala, och genom tillämpning av användarcentrerad systemdesign. Den geografiska utgångspunkten för detta projekt är Sandviken och Gävleborgs län, men aktörer och stödjande resurser utgår ifrån en nationell ansats. 

Projektets övergripande mål

Projektets övergripande mål är att bygga en innovationsmiljö som kan generera nya e-tjänster och produkter med den offentliga sektorn som marknad.

Målet är att skapa en användar- och behovsorienterad modell för medborgerliga e-tjänster som kan ge samhällsekonomiska vinster, servicemässig effektivitet, ökad servicekvalitet samt skapa tillväxt genom kommersiell vidareutveckling av nya produkter och tjänster som kan omsättas genom de i projektet involverade företagen, såväl huvudpartners/medfinansiärer som till projektet associerade små- och medelstora företag.

Delmål

Projektet är indelat i olika faser och steg med tillhörande delmål. Varje fas och del i projektet har som gemensamt mål;

  • Att utveckla testade och utvärderade e-tjänster och produkter inom respektive verksamhetsområde, som kan introduceras på en nationell och internationell marknad för offentliga e-tjänster.

  • Att tillföra inblandade aktörer kunskap och kompetens samt utvecklade e-tjänster och produkter inom respektive verksamhetsområde, som skapar grunden för nya jobb i vår region.

 

    PARTNER

   VLM-institutet

   Mål 2 Norra

   Länsstyrelsen Gävleborg

   Sandvikens kommun

               samt

   Cisco AB

   Fujitsu Siemens

   Guide Redina

   Mapaz AB

   Pulsen

   Svenska kommuner och landsting

   TietoEnator

   Uppsala universitet

         I samarbete med

   Kommunförbundet Gävleborg

   Testbed Gävleborg