OFFe Kontakter

OFFe Historik

OFFe Syfte och Mål

OFFe Projektorganisation

OFFe Utvecklingsområden

OFFe Arbetsmaterial

Projekt log in

VLM.se

OFFe Startsidan

OFFe Slutrapport

 


ARBETSMATERIAL


Projektet OFFe, Offentliga e-tjänster, startade hösten 2004. Projektet avslutas i december 2006. Slutrapport publiceras strax därefter. I en särskild rapport kommer den unika arbetsmetod som använts i projektet att beskrivas.


Under projektets gång har en serie dokument producerats. Dessa har utgjort internt arbetsmaterial i projektet. Arbetsmaterialet görs här tillgängligt utanför projektet så att de som är intresserade av materialet kan få tillgång till det på ett smidigt sätt.


Under våren 2005 gjorde medarbetare kopplade till projektet individuella ”spaningar” inom projektets huvudområden. ”Spanarna” fick själva välja perspektiv och fokus. Deras spaningsrapporter sammanställdes i dokumentet e-tjänster.nu.


Med spaningsmaterialet som underlag gjordes några avgränsningar inom vilka ett tjugotal koncept till tänkbara produkter togs fram. Flertalet av dessa ”e-koncept” gestaltades i form av försäljningsfoldrar. Se konceptsamling.


Dessa foldrar användes när tänkta beställare, användare och företag skulle rangordna dem. Faktorer som användarnas behov, kommunernas köpvilja, marknadspotential värderades liksom hur unik den föreslagna produkten skulle komma att bli. De två koncept som på detta sätt valdes beskrivs i dokumenten Lärprocesstöd och Omsorgsstöd. Inom omsorgsstöd fanns i detta skede även konceptet LASS-registrering. Det övertogs senare av Sambruksplattformen som nu utvecklar denna e-tjänst.

 

    PARTNER

   VLM-institutet

   Mål 2 Norra

   Länsstyrelsen Gävleborg

   Sandvikens kommun

               samt

   Cisco AB

   Fujitsu Siemens

   Guide Redina

   Mapaz AB

   Pulsen

   Svenska kommuner och landsting

   TietoEnator

   Uppsala universitet

         I samarbete med

   Kommunförbundet Gävleborg

   Testbed Gävleborg