OFFe Kontakter

OFFe Historik

OFFe Syfte och Mål

OFFe Projektorganisation

OFFe Utvecklingsområden

OFFe Arbetsmaterial

Projekt log in

VLM.se

OFFe Startsidan

OFFe Slutrapport

 

NYHET   E-tjänst för brukare och anhöriga inom äldreomsorgen nu som fri källkod!

Inom ramen för VLMs projekt OFFe utvecklades en sk. Kund och anhörigportal (KAP) för äldrevården. Pulsen AB har stått för programmeringen. Genom en särskild överenskommelse med VLM har nu Pulsen AB åtagit sig att, senast 1 oktober 2009, göra portalen tillgänglig som fri källkod. Källkoden finns tillsvidare tillgänglig via www.pulsen.se/kap men kommer senare att föras över till www.programvereket.org.

Vänd dig till Pulsen AB (www.pulsen.se) för mer information. Du kan läsa om portalen i OFFe-projektets slutrapport  kapitel 3.1 sidan 22.

 

 

 

  

    PARTNER

   VLM-institutet

   Mål 2 Norra

   Länsstyrelsen Gävleborg

   Sandvikens kommun

               samt

   Cisco AB

   Fujitsu Siemens

   Guide Redina

   Mapaz AB

   Pulsen

   Svenska kommuner och landsting

   TietoEnator

   Uppsala universitet

         I samarbete med

   Kommunförbundet Gävleborg

   Testbed Gävleborg